Liu Xiaowei

Číslo certifikátu: 23/1003/1/PED
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 23.08.2023
Koniec platnosti: 22.08.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0495/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 11.08.2022
Koniec platnosti: 09.07.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0494/1/PED
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 11.08.2022
Koniec platnosti: 23.08.2023
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: