Liu Yuanyuan

Číslo certifikátu: 22/0420/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 07.06.2022
Koniec platnosti: 06.06.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: