Liu Yuli

Číslo certifikátu: 22/0503/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 16.08.2022
Koniec platnosti: 15.08.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0502/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 16.08.2022
Koniec platnosti: 15.08.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: