Ľubomír Kubena

Číslo certifikátu: 23/0918/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 10.06.2023
Koniec platnosti: 09.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: