Ľubomír Piško

Číslo certifikátu: 20/0025/2
Metóda: UT-T - skúšanie ultrazvukom – meranie hrúbky
Označenie rozsahu:
Stupeň: -
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 07.05.2020
Koniec platnosti: 06.05.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: