Lukáš Dragošek

Číslo certifikátu: 20/0092/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 22.07.2020
Koniec platnosti: 21.07.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: