Martin Floriančič

Číslo certifikátu: 22/0086/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 08.02.2022
Koniec platnosti: 07.02.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: