Meng Weihuan

Číslo certifikátu: 23/1195/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 09.10.2023
Koniec platnosti: 08.10.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0204/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 06.04.2022
Koniec platnosti: 05.04.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: