Michal Šuvara

Číslo certifikátu: 21/0385/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 1
PED: Áno
Dátum vydania: 13.09.2021
Koniec platnosti: 12.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 20/0164/1
Metóda: UT-T - skúšanie ultrazvukom – meranie hrúbky
Metóda:
Stupeň: -
PED: Nie
Dátum vydania: 17.09.2020
Koniec platnosti: 16.09.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 20/0115/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 17.08.2020
Koniec platnosti: 16.08.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 20/0120/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 17.08.2020
Koniec platnosti: 16.08.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: