Milan Pinzik

Číslo certifikátu: 24/0130/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: 24/0132/1/PED
Dátum vydania: 22.02.2024
Koniec platnosti: 21.02.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 24/0129/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: 24/0131/1/PED
Dátum vydania: 22.02.2029
Koniec platnosti: 21.02.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0160/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 16.09.2020
Koniec platnosti: 15.09.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: