Miroslav Kmec

Číslo certifikátu: 23/1169/2/PED
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 05.10.2023
Koniec platnosti: 04.10.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/1168/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 05.10.2023
Koniec platnosti: 04.10.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0213/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 20.03.2023
Koniec platnosti: 19.03.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: