Pang Qinggeng

Číslo certifikátu: 22/0130/1; 22/0131/1/PED
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 11.02.2022
Koniec platnosti: 10.02.2022
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: