Peter Bernat

Číslo certifikátu: 23/0356/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 20.04.2023
Koniec platnosti: 19.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: