Peter Šulka

Číslo certifikátu: 23/0755/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 30.06.2023
Koniec platnosti: 29.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0754/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 30.06.2023
Koniec platnosti: 29.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0753/1/PED
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 30.06.2023
Koniec platnosti: 29.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0752/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 30.06.2023
Koniec platnosti: 29.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: