Radovan Lopušek

Číslo certifikátu: 23/0448/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 10.05.2023
Koniec platnosti: 09.05.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: