Shao Liantao

Číslo certifikátu: 24/0302/1
Metóda: LT-TG – skúšanie tesnosti – metóda zisťovania stopového plynu
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: 24/0303/1/PED
Dátum vydania: 30.04.2024
Koniec platnosti: 29.04.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0591/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 13.09.2022
Koniec platnosti: 12.09.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: