Sheng Jiafu

Číslo certifikátu: 21/0501/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 22.11.2021
Koniec platnosti: 21.11.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 21/0499/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 22.11.2021
Koniec platnosti: 21.11.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 21/0214/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 31.05.2021
Koniec platnosti: 30.05.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 21/0211/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 31.05.2021
Koniec platnosti: 30.05.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 20/0144/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 08.09.2020
Koniec platnosti: 07.09.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: