Shi Minghuan

Číslo certifikátu: 22/0704/1; 22/0705/1/PED
Metóda: RT - D skúšanie prežarovaním – digitálna a počítačová rádiografia
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 21.11.2022
Koniec platnosti: 20.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0702/1; 22/0703/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 21.11.2022
Koniec platnosti: 20.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: