Štefan Chochoľak

Číslo certifikátu: 23/0003/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 03.01.2023
Koniec platnosti: 02.01.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0002/2
Metóda: UT-T - skúšanie ultrazvukom – meranie hrúbky
Označenie rozsahu:
Stupeň: -
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 03.01.2023
Koniec platnosti: 02.01.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0001/1
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (B)
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 03.01.2023
Koniec platnosti: 02.01.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: