Štefan Semančík

Číslo certifikátu: 22/0710/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 21.11.2022
Koniec platnosti: 20.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0155/2
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 25.02.2022
Koniec platnosti: 24.02.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 19/0116/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 09.12.2019
Koniec platnosti: 08.12.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 19/0024/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 16.04.2019
Koniec platnosti: 15.04.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: