Sun Fatai

Číslo certifikátu: 23/0285/1; 23/0286/1/PED
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 11.04.2023
Koniec platnosti: 10.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0283/1; 23/0284/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 11.04.2023
Koniec platnosti: 10.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: