Sun HongYu

Číslo certifikátu: 23/0700/2
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 22.06.2023
Koniec platnosti: 21.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0699/2
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 22.06.2023
Koniec platnosti: 21.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: