Sun Ling

Číslo certifikátu: 20/0299/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 21.12.2020
Koniec platnosti: 20.12.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: