Sun Yuming

Číslo certifikátu: 22/0364/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 12.05.2022
Koniec platnosti: 11.05.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: