Tan Chunhong

Číslo certifikátu: 22/0118/1; 22/0119/1/PED
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Označenie rozsahu:
LT - skúšanie tesnosti (C)
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 11.02.2022
Koniec platnosti: 10.02.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: