Tian Yuliang

Číslo certifikátu: 22/0511/2
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 22.08.2022
Koniec platnosti: 21.08.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: