Tomáš Hutyra

Číslo certifikátu: 21/0317/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 27.07.2021
Koniec platnosti: 26.07.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0315/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 27.07.2021
Koniec platnosti: 26.07.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0314/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 27.07.2021
Koniec platnosti: 26.07.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: