Wang Dong

Číslo certifikátu: 22/0583/1
Metóda: RT - D skúšanie prežarovaním – digitálna a počítačová rádiografia
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 12.09.2022
Koniec platnosti: 11.09.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: