Wang Hongxiu

Číslo certifikátu: 22/0557/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 26.08.2022
Koniec platnosti: 25.08.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0141/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 22.02.2022
Koniec platnosti: 21.02.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: