Wang Jun

Číslo certifikátu: 22/0427/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 20.06.2022
Koniec platnosti: 19.05.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: