Wang Naijiu

Číslo certifikátu: 23/0129/2; 23/0131/1/PED
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 1
PED: Áno
Dátum vydania: 17.02.2023
Koniec platnosti: 16.02.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0128/2; 23/0130/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 1
PED: Áno
Dátum vydania: 17.02.2023
Koniec platnosti: 16.02.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: