Wang Qiang

Číslo certifikátu: 23/0642/1/PED
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 20.06.2023
Koniec platnosti: 19.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0641/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 20.06.2023
Koniec platnosti: 19.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: