Wang Yongheng

Číslo certifikátu: 22/0114/1
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 11.02.2022
Koniec platnosti: 10.02.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0616/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Metóda:
Stupeň: 1
PED: Nie
Dátum vydania: 28.09.2022
Koniec platnosti: 27.09.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: