Wang Zhongdong

Číslo certifikátu: 22/0708/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 21.11.2022
Koniec platnosti: 20.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: