Wang ZhongEn

Číslo certifikátu: 23/0787/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 06.07.2023
Koniec platnosti: 05.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0678/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 14.11.2022
Koniec platnosti: 13.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: