Wu Mingfei

Číslo certifikátu: 23/0260/2
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 28.03.2023
Koniec platnosti: 27.03.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: