Xiao Long

Číslo certifikátu: 23/0889/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 31.07.2023
Koniec platnosti: 30.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0888/2
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 31.07.2023
Koniec platnosti: 30.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: