Xie Xiaofeng

Číslo certifikátu: 21/0203/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 31.05.2021
Koniec platnosti: 30.05.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: