Xie Yaxu

Číslo certifikátu: 22/0140/1/PED
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 22.02.2022
Koniec platnosti: 08.12.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: