Xie Yongguang

Číslo certifikátu: 23/0517/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 31.05.2023
Koniec platnosti: 11.11.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0516/1/PED
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 31.05.2023
Koniec platnosti: 11.11.2023
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: