Xiujun Song

Číslo certifikátu: 22/0399/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 24.05.2022
Koniec platnosti: 23.05.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0398/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 24.05.2022
Koniec platnosti: 23.05.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: