Xu Hong

Číslo certifikátu: 22/0693/1; 22/0694/1/PED
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 16.11.2022
Koniec platnosti: 15.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: