Yang Yeguo

Číslo certifikátu: 23/0991/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 18.08.2023
Koniec platnosti: 17.08.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: