Yang Yifeng

Číslo certifikátu: 22/0467/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 20.07.2022
Koniec platnosti: 19.07.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0375/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 12.05.2022
Koniec platnosti: 11.05.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0370/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 12.05.2022
Koniec platnosti: 11.05.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0358/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 12.05.2022
Koniec platnosti: 11.05.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: