Yao Yuxiang

Číslo certifikátu: 22/0294/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 06.05.2022
Koniec platnosti: 05.05.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: