Yin Xianguo

Číslo certifikátu: 20/0296/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 17.12.2020
Koniec platnosti: 16.12.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0257/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 26.11.2020
Koniec platnosti: 25.11.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: