Yu Jingchuan

Číslo certifikátu: 24/0009/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 15.01.2024
Koniec platnosti: 14.01.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/1263/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 23.10.2023
Koniec platnosti: 22.10.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0941/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 16.08.2023
Koniec platnosti: 15.08.2023
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: