Zhang Hongan

Číslo certifikátu: 21/0411/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 17.09.2021
Koniec platnosti: 16.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 21/0403/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 17.09.2021
Koniec platnosti: 16.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 21/0401/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 17.09.2021
Koniec platnosti: 16.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 20/0105/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 10.08.2020
Koniec platnosti: 09.08.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: