Zhang Jianguo

Číslo certifikátu: 23/0709/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 22.06.2023
Koniec platnosti: 21.06.2023
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: