Zhang Junyan

Číslo certifikátu: 23/1016/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 28.08.2023
Koniec platnosti: 27.08.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: